- جهت ارسال مقاله ابتدا فرآيند پذيرش اعضا را انجام دهيد .

- پس از عضويت با استفاده از كد كاربري و رمز عبور مراحل ارسال مقاله را انجام دهيد .

- جهت اطلاع از ساختار كلي مقاله بخش شيوه نامه را مطالعه بفرماييد .
نشريه جغرافیا و مطالعات محیطی دستاوردهای پژوهشی محققان را درزمینه های
مختلف جغرافیای شهری ،طراحی شهری و ناحیه ای و مطالعات محیطی در زمینه های
شهر و شهر سازی و رشته های مرتبط با آن و همچنین سایر شاخه های جغرافیا با
تاکید بر مطالعات شهری ، در قالب مقاله های علمی منتشر می‌كند.

اين نشريه به زبان فارسي و انگلیسی منتشر مي‌شود و هدف آن انتشار نتايج
پژوهشهاي اساتيد و محققان در شاخه‌هاي گوناگون شهر و برنامه ریزی شهری ،
گسترش و ارتقای پژوهش در جغرافیای شهری و رشته های مرتبط با آن و ایجاد ارتباط
و همکاری علمی بین محققان می باشد .

مقاله‌هاي ارسالي به نشريه نبايد قبلاً در نشريه ديگري به چاپ رسيده باشند.
مقاله‌هاي ارائه شده در كنفرانسها و مجامع علمي با این شرط که مقاله کامل آن در
مجموعه مقالات کنفرانسها چاپ نشده باشند از اين قاعده مستثني هستند و مانند
مقاله‌هاي ديگر ارزيابي مي‌شوند و در صورت تأئيد به چاپ مي‌رسند. اين نشريه
مقاله‌هاي كامل ، كوتاه و مروري را با ويژگيهاي زير مي‌پذيرد:

1- مقاله کامل (َ Article )
در بردارندهْ نتايج و دستاوردهاي بديع در يكي از شاخه‌هاي جغرافیاو مطالعات محیطی و رشته‌هاي وابسته به ویژه در زمینه های مطالعات شهری و جغرافیای شهری می باشد . اين گونه مقاله‌ها براساس روشهاي تجربي و تحلیلی تهیه می شوند و نتايج حاصل از آنها به كاربردها ، روشها ، مفاهيم و تحلیل های جدید در زمينه هاي مختلف جغرافیا با هدف پيشبرد مرزهاي علمی جغرافیا مي‌پردازد.
مقاله‌هاي كامل نبايد از 12000 واژه (تقريباً 15صفحه نشريه به انضمام شكلها و جدولها) فراتر روند.

2- مقاله کوتاه (Short Article )
در بردارنده نتايج كوتاه و مختصر يك پژوهش اصيل در يكي از شاخه‌هاي جغرافیا است. اصولاً مقاله‌هايي در اين چارچوب قرار مي‌گيرند كه حجم دستاوردها و مطالب جدید آنها كمتر و محدودتر از مقاله‌هاي كامل باشد و بتوان آنها را در صفحات كمتري عرضه كرد. حجم اين گونه مقاله‌ها نبايد از 4500 واژه (تقريباً 6 صفحه‌نشريه شامل شكلها و جدولها) بيشتر باشد.

3- مقاله مروری ( Review Article )
توسط اساتيد و پژوهشگراني نوشته مي‌شود كه در زمينه‌اي خاص پژوهشها و مطالعات بسياري انجام داده‌اند و صاحب تأليفات متعدد در آن زمينه هستند. در اين گونه مقاله‌ها هدف نه ارائه نتايج تازه،‌ بلكه آشنا ساختن جامعه علمي با سوابق و پيشرفتهاي انجام شده در آن موضوع خاص است. مقاله‌هاي مروري دانش قطعي پژوهشگران را در زمينه موردنظر روشن مي‌سازد و راه را براي پژوهشهاي آينده هموار مي‌كند.
اين گونه مقاله‌ها به انضمام شكلها و جدولها نبايد از 18000 واژه (تقريباً 24صفحه نشريه) فراتر رود. مقاله مروري معمولاً‌در پاسخ به دعوت سردبير از يك محقق برجسته و صاحبنظر تأليف مي‌شود. با اين حال پژوهشگران واجد شرايط مي‌توانند مقاله‌‌هاي مروري پيشنهادي خود را همراه با فهرست تأليفات خود براي بررسي به دفتر نشريه ارسال كنند.